ΔΙΜΕΡΚΑΠΡΌΛΗ - ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΉ ΑΓΩΓΉ

ΔιμερκαπρόληΕπιλογή Συντάκτη
5 συμβουλές για καλύτερη διαβίωση με νεφρική ανεπάρκεια
5 συμβουλές για καλύτερη διαβίωση με νεφρική ανεπάρκεια
Η διμερκαπρόλη είναι ένα αντίδοτο φάρμακο που προάγει την απέκκριση βαρέων μετάλλων μέσω των ούρων και των περιττωμάτων και χρησιμοποιείται ευρέως στη θεραπεία δηλητηρίασης από αρσενικό, χρυσό ή υδράργυρο. Η διμερκαπρόλη μπορεί να αγοραστεί σε συμβατικά φαρμακεία ως ενέσιμο διάλυμα και, ως εκ τούτου, πρέπει να χορηγείται μόνο από επαγγελματία στο νοσοκομείο ή στον τομέα υγείας