ΣΗΜΕΊΩΝ ΒΕΛΤΊΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΕΊΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΉΣ ΕΝΔΟΚΑΡΔΊΤΙΔΑΣ - ΚΑΡΔΙΑΚΈΣ ΠΑΘΉΣΕΙΣ

Θεραπεία για βακτηριακή ενδοκαρδίτιδαΕπιλογή Συντάκτη
Biomatrop: θεραπεία για νανισμό
Biomatrop: θεραπεία για νανισμό
Η θεραπεία για βακτηριακή ενδοκαρδίτιδα γίνεται αρχικά με τη χρήση αντιβιοτικών που μπορούν να χορηγηθούν από το στόμα ή απευθείας μέσα στη φλέβα για 4 έως 6 εβδομάδες, σύμφωνα με ιατρικές συμβουλές. Συνήθως η θεραπεία για την βακτηριακή ενδοκαρδίτιδα γίνεται σε νοσοκομειακό περιβάλλον έτσι ώστε ο ασθενής να παρακολουθείται και να αποφεύγονται οι επιπλοκές. Σε