Η ΈΛΛΕΙΨΗ ΛΊΠΑΝΣΗΣ ΣΤΙΣ ΓΥΝΑΊΚΕΣ ΜΠΟΡΕΊ ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΨΥΧΡΌΤΗΤΑ - ΟΙΚΕΊΑ ΖΩΉ

Μάθετε πώς μπορείτε να αναγνωρίσετε και να θεραπεύσετε τη γυναικεία ψυχρότηταΕπιλογή Συντάκτη
Φαρμακευτικές ιδιότητες του Mutamba
Φαρμακευτικές ιδιότητες του Mutamba
Η ψυχρότητα, γνωστή και ως διαταραχή ή διαταραχή της γυναικείας σεξουαλικής διέγερσης, είναι η δυσκολία ή η ανικανότητα της γυναίκας να διατηρεί τη κολπική λίπανση κατά τη διάρκεια της σεξουαλικής δραστηριότητας, επειδή δεν αισθάνεται αρκετά ενδιαφέρον ή ενθουσιασμό. Οι γυναίκες που αντιμετωπίζουν αυτό το πρόβλημα συχνά θεωρούνται κρύο ή παγωμένο στο κρεβάτι και είναι σημαντικό να γνωρίζουμε πώς να εντοπίζουμε τις αλλαγές στο σώμα και να αναζητούμε στον γυναικολόγο να κάνει την κατάλληλη