Τι είναι η λοίμωξη από HTLV και σημαντικά συμπτώματα


Επιλογή Συντάκτη
Πονοκέφαλος σε προσκρούσεις: Αυτοκτονικός πονοκέφαλος
Πονοκέφαλος σε προσκρούσεις: Αυτοκτονικός πονοκέφαλος
Το HTLV, που ονομάζεται επίσης λεμφοτροπικός ιός ανθρώπινου Τ-λεμφοκυττάρου, είναι ένας ιός της οικογένειας Retroviridae , ο οποίος στις περισσότερες περιπτώσεις δεν προκαλεί ασθένεια ή συμπτώματα και ως εκ τούτου δεν έχει καμία θεραπεία αλλά πρόληψη και παρακολούθηση από τον ιατρό . Υπάρχουν δύο τύποι HTLV, HTLV 1 και 2, οι οποίοι μπορούν να διαφοροποιηθούν μέσω ενός μικρού τμήματος της δομής τους και των κυττάρων που προσβάλλουν, όπου το HTLV-1 επιτίθεται σε λεμφοκύτταρα τύπου CD4, ενώ το HTLV-2 πρ