ΛΕΜΦΙΚΌ ΣΎΣΤΗΜΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ, ΑΝΑΤΟΜΊΑ ΚΑΙ ΑΣΘΈΝΕΙΕΣ - ΓΕΝΙΚΉ ΠΡΑΚΤΙΚΉ

Τι είναι το λεμφικό σύστημα και πώς λειτουργείΕπιλογή Συντάκτη
Τι είναι η νεφρίτιδα του λύκου και πώς να την θεραπεύσετε
Τι είναι η νεφρίτιδα του λύκου και πώς να την θεραπεύσετε
Το λεμφικό σύστημα είναι ένα πολύπλοκο σύνολο λεμφοειδών οργάνων, ιστών, αγγείων και αγωγών, τα οποία κατανέμονται σε όλο το σώμα και των οποίων οι κύριες λειτουργίες είναι η παραγωγή και ωρίμανση των αμυντικών κυττάρων του σώματος καθώς και η αποστράγγιση και το φιλτράρισμα του πλεονάζοντος σωματικού υγρού, κατευθύνοντας την στην κυκλοφορία του αίματος. Αυτή η πρόσληψη υγρών, που ονομάζεται λεμφαδένα, συμβαίνει μέσω των τριχοειδών αγγείων, τα οποία είναι λεπτά αγγεία που επικοινωνούν με τα κύτταρα, και όταν φτάνουν σε βαθύτερα επίπεδα του σώματος, τα τριχοειδή αγγεία μετατρέπονται σε μεγαλύτερ