Οξεία και χρόνια νεφρική ανεπάρκεια: συμπτώματα και θεραπεία


Επιλογή Συντάκτη
Myxedema: τι είναι, τύποι και κύρια συμπτώματα
Myxedema: τι είναι, τύποι και κύρια συμπτώματα
Η νεφρική ανεπάρκεια είναι η ανικανότητα των νεφρών να φιλτράρουν το αίμα εξαλείφοντας τις κακές ουσίες όπως η ουρία ή η κρεατινίνη, για παράδειγμα, που μπορούν να δημιουργηθούν στο σώμα όταν οι νεφροί δεν λειτουργούν καλά. Η νεφρική ανεπάρκεια μπορεί να είναι οξεία ή χρόνια, και η οξεία νεφρική ανεπάρκεια χαρακτηρίζεται από ταχεία μείωση της νεφρικής λειτουργίας, ενώ η χρόνια νεφρική ανεπάρκεια μπορεί ν